Thomas Schriefers

Zijn geschilderde droomwerelden verbinden kunst, architectuur en design op een syner-getische wijze met elkaar. De schilderijen van Schriefers vertellen op een doorleefde, dagdromerige en visionaire wijze zijn perceptie van de werkelijkheid.

Hij herschept onze werkelijkheid en creeërt nieuwe, fantastische droomwerelden, die bijna echt kunnen zijn.

Als iconen van zijn creativiteit geven zij een tijdloos en surrealistisch beeld van de voorbije en tegenwoordige belevings-wereld van ons moderne leven in een grootstedelijke wirwar van asfalt, steen, beton en glas.

Op onnavolgbare wijze toont hij ons het spanningsveld tussen wetenschap en emotie, realiteit en fictie.Zijn geschilderde collages vertonen sterke overeenkomsten met de decontructivis-tische architectonische ontwerpen van Saha Hadid, Coop Himmelblau en Frank Gehry.

Thomas Schriefers is sinds 1999 curator van de stadsgalerij en het Kunstmuseum in Ahlen, het Keulse Bauhaus Archief en docent architectonische vormgeving aan de Keulse Technische Hogeschool.

Tijdens de opening is Thomas Schriefers zelf aanwezig in de gallerie.

ACHTERGROND
Thomas Schriefers: Wisselwerking tussen Kunst, Architectuur en Design

Thomas Schriefers is architect en kunstenaar tegelijk. Hij verstaat en beheerst als geen ander de kunst om op een fascinerende wijze, kunst, architectuur en design op een synergetische manier met elkaar te verbinden. Schriefers legt zijn belevingewereld over kunst en architectuur vast d.m.v. schilderijen en collages. Schriefers legt hij zijn belevingswereld over kunst en architectuur vast. Op onnavolgbare wijze toont hij ons het spanningsveld tussen wetenschap en emotie, realiteit en fictie.

Doorleefd, dagdromerig en visionair, vertelt Schriefers met zijn schilderijen over zijn perceptie en interpretatie van de werkelijkheid. Met collages van architectonische beelden legt hij op authentieke wijze een verbinding tussen ruimte, massa en tijd. Stuk voor stuk zijn de gepresenteerde kunstwerken iconen van zijn creativiteit. Hij legt een onbegrensd en tijdloos beeld vast van onze voorbije en tegenwoordige ruimtelijke belevingswereld.

Thomas Schriefers droomt de stad zoals hij wil dat deze is. De kijker wordt geholpen verbinding te leggen met een harde en lelijke werkelijkheid, die door de interpretatie in ons eigen hoofd een boeiende, nieuwe en mooie en fascinerende wereld wordt. Schriefers herschept onze werkelijkheid en creëert nieuwe fantastische droomwerelden, die bijna echt kunnen zijn. Zijn kunstwerken vertellen het fascinerende verhaal van zijn visuele waarnemingen. Zijn belevingservaringen van de groot-stedelijke ruimte, worden stuk voor stuk uitdrukkingsvolle impressies van zijn gevoelens en zijn inzichten van het moderne leven in een wirwar van asfalt, stenen, beton en glas.

De expositie toont geschilderde collages van Thomas Schriefers specifieke fascinatie voor hoogbouwarchitectuur uit het verleden en heden. Zijn kunstwerken zijn vergelijkbaar met de deconstructivistische architectuur van Saha Hadid, Coop Himmelblau en Frank Gehry.

Hij bewerkt fotografische opnamen van oude en nieuwe (hoog)bouwprojecten tot nog steeds herkenbare woon/werk werelden, waar nog immer, maar dan veel indrukwekkender en uitdrukkingsvoller het onderscheid herkenbaar blijft tussen binnen en buiten, open en gesloten, privé en openbaar, van het geheel en van de som der delen.

Thomas Schriefers werd geboren in Wuppertal in 1964. Hij groeide op in een kunstenaarsgezin en werd daardoor sterk geïnspireerd. Al op zijn tiende jaar begint Thomas Schriefers zijn belevingswereld al tekenend en collages makend vast te leggen en noemt zichzelf dan al ruimtebouwer. Hij studeerde Architectuur op de Rijn-Westfaalse Hogeschool van Aken en behaalde in 1995 zijn doctoraal in architectuur en stedenbouw in Aken.

In 1988 had hij zijn 1e tentoonstelling. Tot en met 2008 heeft hij 72 tentoonstellingen gehad en thans velen in voorbereiding. Tot nu toe heeft hij echter nooit eerder buiten Duitsland geëxposeerd. Sinds 1999 is hij curator van de stadsgalerij in Ahlen, het Ahlen Kunst Museum, het Keulse Bauhaus archief en docent Architectonisch Vormgeven aan de Keulse Technische Hogeschool. Tientallen publicaties zijn van zijn hand verschenen en vele zijn door anderen over hem geschreven.

 

Uw reactie ...

Uw naam:
Onderwerp:
Reactie:
   

gallery


K+A gallery
Hans Bik

Slotlaan 216
3701 GT Zeist

T 06 - 55 73 66 75
E
info@knagallery.nl

 

 

We gaan door...

De kunstenaars op onze website van de K+A gallery willen wij blijvend promoten. We zullen de website binnenkort met beeld van nieuw werk aanvullen en/of oud werk vervangen alsmede nieuws gaan vermelden van hun laatste ontwikkelingen en exposities van hun werk die gepland staan.

De toekomst

Per 1 augustus 2012 is de K+A gallery aan de Nieuwstraat 27 te Leiden gesloten.

Aankondiging nieuwe activiteiten:
2013/2014 Workshops Schilderen en Beeldhouwen in de Ardeche Frankrijk.